Hvem er vi?

Elev- og lærlingombudene er fylkeskommunale ombud som er etablert etter politiske vedtak i de respektive fylkesting. Elev- og lærlingombudene skal passe på rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring blir ivaretatt. Vi svarer på spørsmål om rettigheter, gir råd og kan bistå deg i saker knyttet til din opplæringssituasjon.

Jeg vil vite mer